SPONSORED LINKS
Gaya ng lagi, nasa malayong biyahe man tayo, lagi kong bitbit bilang prayoridad ang interes ng mas nakakarami. Sa ating pagbalik, taglay natin ang mas malawak na kakayahan at punto-de bista upang tugunan ang anumang problemang lumalapag sa atin.

Panoorin ng buo ang pahayag ni Pangulong Aquino bago dumalo sa ika-21 APEC Economic Leaders’ Meeting sa Bali, Indonesia.
SPONSORED LINKS
 
Top