SPONSORED LINKS
Even before he was ask for a government position, Boy Abunda is planning to run for governor in 2016. He became the spokesperson for Ladlad Party List."Hindi solid. Noong ako'y na-involve sa Ladlad Party List, sinabi nila na ako'y naging miyembro dahil interesado ako na maging nominee.

"Natapos na po ang convention ng Ladlad, ako'y hindi nominado. I didn't run.

"As a matter of fact, dahil nga nagkasakit ang nanay, nabawasan ang aking involvement dun sa nitty-gritty na pamamalakad ng partido."

"When I spoke at that press conference about politics, sinabi kong hindi po ako magiging nominee sa Kongreso dahil hindi po ako bagay sa Kongreso, dahil it's legislative.

"Ang interes ko kung ako'y papasok sa pulitika ay executive.

"I'd like to be able to help my province.

"Sabi ko, kung ako'y papasok siguro in 2016, that's not solid.


 "I will go for a position like the gubernatorial position in Eastern Samar kung saan ako'y mahalagang tool para makatulong sa aming probinsiya."


 "But right now, my state of mind, hindi ako masyadong... I'm not leaning towards politics." , he added
"Sabi nga ni Clinton [former U.S. President Bill Clinton], e, 'Public service does not demand public office.'"


If he was ask to run for a government position?


 "Ipapaliwanag natin sa tao 'yan, pakikinggan mo.

"You would know what is right. Ang akin lamang ngayon,  I don't close my doors.

"Hindi po ako nagsasara ng pintuan. Hindi po ako nagsasara ng puso sa mga pagkakataon."

"Pero ngayon, if you ask my state of mind, I'm not leaning towards politics."

SPONSORED LINKS
 
Top